ІНСТРУКЦІЯ з ведення племінного обліку в конярстві

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена на виконання Закону України "Про племінну справу у тваринництві" і визначає порядок ведення форм племінного обліку в конярстві.

1.2. Племінний облік ведеться в усіх господарствах і підприємствах - суб'єктах племінної справи в конярстві з метою систематизації відомостей, необхідних для ведення племінної справи.

1.3. Племінний облік ведеться індивідуально щодо кожної тварини всіх господарських і статево-вікових груп. Форми племінного обліку в конярстві ведуться спеціалістами племінних господарств і підприємств до вибуття тварини, після чого зберігаються в господарствах протягом 25 років з подальшою передачею до архіву.

1.4. Племінний облік у господарствах ведуть за такими формами:

Породи коней
Чистокровна верхова порода - Англійська чистокровна порода коней була виведена в Англії на межі XVII і XVIII століть. Англійці називають її "thoroughbred" - тобто "виведена в досконалості". Офіційною датою створення породи...
Гуцульска порода - Гуцульська порода — місцева гірська порода верхово-в'ючних коней. Предками породи вважаються дикі тарпани карпатського типу. Вплив на формування гуцульської породи зробили коні Пржевальського,...