Племінна Книга

Асоціація по розведенню та скачках чистокровних верхових коней «Жокей-клуб «Україна» (Асоціація «Жокей-клуб «Україна») є єдиним делегованим Міністерством аграрної політики та продовольства України органом з регулювання розведення та випробувань  коней чистокровної верхової породи на території України. Такі повноваження надані Асоціації «Жокей-клуб «Україна» Міністерством аграрної політики та продовольства України  відповідно до Наказу №886/462 від 30.12.2010 року.

Асоціація «Жокей-клуб «Україна» є представником України у компетентних Міжнародних організаціях з чистокровного конярства, від імені України підписує статті Міжнародної угоди з розведення, скачок та ставок (IABRW) Міжнародної Федерації керівних органів з випробувань (IFHA).

Керуючись вищезгаданими повноваженнями, Асоціація «Жокей-клуб «Україна» видає Томи Книги коней чистокровної верхової породи України.

До 1991 року результати розведення коней чистокровної верхової породи в Україні опубліковані I-X Томах Книги племінних коней чистокровної верхової породи Радянського союзу. Результати 1992-2007 років включно опубліковані в I-IV Томах Книги племінних коней чистокровної верхової породи Російської Федерації.

Том І Книги племінних коней чистокровної верхової породи України та  включає результати  за період 2008-2010 років включно. Доповнення 1 до І-го тому Книги племінних коней чистокровної верхової породи  включає результаті плодової діяльності за 2011 рік, Доповнення ІІ – за 2012-2013 роки.

Том І та Доповнення І та ІІ складено відповідно до правил міжнародного комітету   «Присудження та дотримання статусу затвердженої племінної книги”.

В Томі І опубліковані матки та жеребці-плідники, що були зареєстровані раніше у затверджених Племінних книгах. 
Породи коней
Чистокровна верхова порода - Англійська чистокровна порода коней була виведена в Англії на межі XVII і XVIII століть. Англійці називають її "thoroughbred" - тобто "виведена в досконалості". Офіційною датою створення породи...
Гуцульска порода - Гуцульська порода — місцева гірська порода верхово-в'ючних коней. Предками породи вважаються дикі тарпани карпатського типу. Вплив на формування гуцульської породи зробили коні Пржевальського,...